Obavijest o privatnosti i zaštiti osobnih podataka
		
		Ova obavijest o privatnosti i zaštiti osobnih podataka (dalje u tekstu: „Obavijest“), utemeljena na Uredbi Europskog
		parlamenta i Vijeća (EU) 2016/679 od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka
		i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (dalje u tekstu: „Opća uredba o
		zaštiti podataka“), objašnjava razloge i pravne temelje obrade osobnih podataka koje Humanitarna udruga Krug ljubavi,
		sa sjedištem u Zagrebu, Kozarčeve Tene 47, OIB: 04038472535, [email protected] (u daljnjem tekstu: „Udruga“),
		prikuplja i obrađuje u svrhu provedbe humanitarnih aktivnosti za koje je Udruga registrirana.
		
		Obrada osobnih podataka od strane Udruge temelji se na načelima koja uključuju, ali ne ograničavaju se na:
		
		1. Obradu osobnih podataka koja je zaista nužna kako bi se zaštitili životno važni interesi ispitanika djece kao, na
		primjer, ako je obrada potrebna u humanitarne svrhe odnosno u svrhu ostvarenje ciljeva Udruga, a to je prikupljanje
		materijalnih sredstava i pružanje pomoći najugroženijoj djeci i njihovim obiteljima odnosno skrbnicima
		(Čl.6.st.1.toč.(d) i toč.(46) preambule Opće uredbe o zaštiti podataka);
		
		2. Obradu osobnih podataka donatora i sponzora naše Udruge odnosno volontera i trećih osoba, koje aktivno sudjeluju u
		humanitarnim aktivnostima Udruge, nužnih za potrebe legitimnih interesa Udruge kao voditelja obrade, a sukladno važećim
		odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka odnosno Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka, NN 42/2018.
		(Čl.6.st.1.toč.(f) Opće uredbe o zaštiti podataka).
		
		Udruga zadržava pravo tekst ove Obavijesti povremeno prilagođavati i unaprjeđivati, prije svega u svrhu poštivanja
		zakonskih promjena, odnosno, promjena u svrhama i načinima obrade osobnih podataka djece te osobnih podataka naših
		donatora i sponzora odnosno volontera Udruge. U slučaju da dođe do promjena pravila koja mogu utjecati na prava
		ispitanika iz točke 1. i 2. ove Obavijesti, Udruga će o tome pravovremeno i izravno obavijestiti na prikladan način.
		
		Zagreb,
		
		25. svibnja 2018. godine.